• دکتر محمد باقر قالیباف»

    هر چند شاید خود را همیشه در محضر خداوند نبینیم اما اینکه بدانیم مردم ما را می بینند و رفتار ما زیر نظر آنان است خود نوعی کنترل و نظارت پذیری است که ما را پاسخگو می کند.

  • مسعود سلیم جوهری»

    سامانه 137 با هدف توجه و رسیدگی به خواسته ها و نیازهای شهروندان شکل گرفته و ما امروز ادعا نمی کنیم آنچه انجام می دهیم پاسخگوی همه نیازها است اما مدعی هستیم که نظرات مردم را شنیده و به آن احترام می گذاریم.

Next
  • 137
  • 137
Previous
 

جهت بهره برداری مطلوب از این پایگاه از مرورگرهای ((IE8-IE9-firefox-opera-Chrome))استفاده فرمائید.