Menu

بازدید مجازی

بازدید مجازی

مرکز سامانه مدیریت شهری در راستای ایجاد شرایط سهل و آسان برای بازدید شهروندان از مرکز سامانه مدیریت شهری 137 سرویس بازدید مجازی خود را راه اندازی نموده و در نظر دارد این قسمت را برای بهره برداری شهروندان به صورت پیوسته بروزرسانی نماید در حال حاضر می توانید بر روی قسمت های زیر جهت یازدید مجازی از این مرکز کلیک فرمائید.

دریافت نرم افزار Flash Player