Menu

بازدید حضوری

تقاضای بازدید حضوری

با عنایت به هدف این مرکز به عنوان تبدیل شدن به الگویی پیشرو در میان سامانه های مدیریت شهری و انتقال تجربیات، این مرکز آمادگی خود را جهت بازدید گروه های دانشجویی، سازمانی، دانش آموزی و .... اعلام می دارد . جهت ثبت درخواست بازدید حضوری از فرم روبرو استفاده فرمائید.

* لطفا اطلاعات زیر را هنگام ارسال فرم تکمیل فرمائید.
1.نام گروه
2.تعداد افراد بازدید کننده
3.شماره تماس
4.نام و نام خانوادگی سرگروه

از شما شهروند گرامی دعوت می شود به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از خدمات سامانه مدیریت شهری 137  شهرداری تهران، از تالار عکس های مرتبط با همین موضوع بازدید فرمائید.


فرم ثبت تقاضای بازدید حضوری

وارد كردن اطلاعات جهت تماس با شما

نظر شما