Menu

بانک اطلاعات شهر تهران

بانک اطلاعات

برای کسب بهترین نتایج از عملکرد این موتور جستجو، حتما از مرورگر FireFox استفاده نمائید
اطلاعات گردآوری شده در این بانک اعم از مدارس، مساجد، موزه ها، کتابخانه ها، مراکز امنیتی، اقتصادی و گردشگری و ....(بالغ بر 50 گروه موضوع)
و 10 هزار رکورد اطلاعاتی در زیرموضوعات یاد شده می باشد
در صورت مشاهده ی هرگونه مشکل خواهشمند است موضوع ر از طریق فرم گزارش خطای سایت به اطلاع مدیر این پایگاه برسانید