Menu

تالار گفتــگوهای شهروندی

راهنمای تالار گفتگو


1- شرکت در تمامی بحثها و ارسال نظر آزاد است ولی جهت ایجاد، ویرایش و گزارش گیری از بحث ها باید عضو تالار شوید. (جهت عضویت باe 137@tehran.ir مکاتبه نمائید.)

2- برای شرکت در گفتگوها می توانید موضوع مربوطه را انتخاب، روی بحث کلیک و نظر خود را ارسال نمائید.

3-مدیریت درگاه درصدد ایجاد امکانات بیشتر جهت شرکت کاربران در مباحث و گفتگوها می باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه جهت پیشبرد بهتر این امر برای مدیریت درگاه ارسال نمائید. (ارسال نظر)

 

 

تالار گفتگوی شهرداری تهران