Menu

گزارش خطای درگاه

مشارکت در بهبود عملکرد

کاربر گرامی!

تلاش های صورت گرفته برای برپایی این درگاه و آزمون های مختلفی که برای اطمینان از صحت عملکرد کلیه اجزا و ارکان آن ترتیب داده شده است، همگی به منظور احترام به مخاطب و اثبات پایبندی ما به لزوم ارائه محصولی در خور و شایسته ی استفاده بوده است. لکن بروز خطاهای انسانی و یا مشکلات ناشی از بسترهای فناوری اطلاعات امری غیرقابل اجتناب و گاهی غیرقابل پیشگیری است. بر همین اساس از شما درخواست می شود برای بهبود مستمر عملکرد این درگاه، در صورت مشاهده ی هرگونه خطا در عملکرد و یا وجود مشکلات ویرایشی، نگارشی و موارد مشابه، آنها را از طریق فرم زیر به مدیر فنی درگاه گزارش دهید. با سپاس از همراهی شما

وارد كردن اطلاعات جهت تماس با شما

نظر شما