Menu

خدمات مشاوره

معرفی خدمات مشاوره

امروزه به موازات افزایش تنوع در ارائه خدمات گوناگون در سطح ملی و جهانی، پیچیدگی های کاربست این خدمات نیز رو به تزاید است. سردرگمی حاصل از اختلاط مفاهیم و همچنین انواع خدمات، گاها ممکن است به اصل استفاده صحیح از این موارد منجر شود. بر همین اساس، خدمت گزاران شما در مرکز سامانه مديريت شهري 137   شهرداری تهران  اینجا در خدمت شما هستند تا پاسخگوی ابهامات بوده و در این راستا، به شما اطمینان دهند که تمام تلاش شان را معطوف پاسخگویی صحیح، سریع و دقیق می نمایند.

وارد كردن اطلاعات جهت تماس با شما

نظر شما