Menu

نظر سنجی درباره درگاه

درصد استفاده کاربردی شما از اطلاعات و خدمات موجود در این درگاه تا چه میزان است؟

میزان رضایت شما ازخدمات آنلاین این درگاه تا چه اندازه است؟

میزان رضایت شما از نحوه تعامل با این درگاه تا چه اندازه است؟

بخش اخبار و رویدادهای این سامانه به چه میزان پاسخگوی نیاز شماست؟

دسترسی به بخشهای مختلف درگاه از طریق منوها تا چه حد مورد رضایت شماست؟

محتوای آموزشی تا چه حد مورد رضایت شماست؟

آیا از نحوه اطلاع رسانی این درگاه رضایت دارید؟

ثبت نظر 
بخش اخبار و رویدادهای این سامانه به چه میزان پاسخگوی نیاز شماست؟

دسترسی به بخشهای مختلف درگاه از طریق منوها تا چه حد مورد رضایت شماست؟

محتوای آموزشی تا چه حد مورد رضایت شماست؟

ثبت نظر  نمایش نظرات