Menu

همکاری با درگاه

همکاری با درگاه اینترنتی سامانه ۱۳۷

ارسال مطلب

ثبت و ارسال مطلب جهت همکاری محتوایی با درگاه

شهروندان عزیز!

تعداد رسانه‌های جمعی و حجم اطلاعاتی که به بشر امروز ارایه می‌شود، سبب شده است تا عصر امروز عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود به طوری که جامعه پیشرفته امروز را نمی‌توان بدون یک «سیستم هماهنگ عمومی» تصور کرد. نیاز عمیق و همه جانبه ما به اطلاعات که از نظام خاص جهان امروز ناشی می‌شود، سبب شده است که به دریافت اطلاعات و سامان دهی برنامه‌های خود به وسیله آن عادت کنیم تا آنجا که دسترسی نداشتن به رسانه‌های خبری حتی برای چند روز چنان خلاء و کمبودی در درون ما ایجاد می‌کند که گویی انجام ساده‌ترین امور زندگیمان به دریافت اطلاعات جدید وابسته است.

این نیاز، به علت عملکرد ویژه نظام اطلاع رسانی احساس می‌شود. خدمت گزاران شما در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و خصوصا در پورتال اینترنتی سامانه، برای ارائه خدمات مناسب تر نیازمند اطلاع از نظرات شما هستند. بر همین اساس باید گفت ما برای تولید محتوای مناسب تر به همکاری شما فرهیختگان عزیز نیازمندیم. از این که وقت خود را صرف مطالعه این پایگاه می نمائید سپاس گزاریم، در صورتی که تمایل دارید مقاله ها یا افکار خود را انتشار دهید با ما تماس بگیرید. موارد، پس از تائید به نام خودتان منتشر خواهد شد و چه بسا بتوانیم از وجود شما به عنوان همکاری افتخاری استفاده نمائیم.

ارسال بازخورد

وارد كردن اطلاعات جهت تماس با شما

نظر شما