Menu

اینفوگرافی


توضیحات:

شهروندان محترم! در این بخش سعی نموده ایم موضوعات روز ملی و شهروندی بازتولید شده با استفاده از فن مصورنمایی اطلاعات (تکنیک اینفوگرافی) را تدوین و ارائه نمائیم. بر همین اساس با آرزوی کسب رضایت شما، توجه تان را به استفاده از این بخش جلب می نماید.

نکات:
1- به منظور مشاهده ی تصاویر در ابعاد واقعی، می توانید از دکمه ی بزرگ نمایی (که در صورت نیاز در قسمت پائین و سمت راست تصویر ظاهر می شود) استفاده نموده و حتی نسبت به ذخیره سازی تصاویر دلخواه اقدام نمائید.
2- به منظور مشاهده ی تصاویر بعدی و قبلی می توانید از کلیدهای جهت نمای روی صفحه کلیدتان استفاده نمائید.

اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی
بر اساس فرمایشات رهبری
کیسه های پلاستیکی
کیسه های پلاستیکی
چگونه سیاره زمین به دلیل راحت طلبی ما انسان ها نابود می شود.
اصلاح الگوی مصرف - آب آشامیدنی
اصلاح الگوی مصرف - آب آشامیدنی
اصلاح الگوی مصرف - آب آشامیدنی
مدیر جهادی کیست ؟ و مدیریت جهادی چیست ؟
مدیر جهادی کیست ؟ و مدیریت جهادی چیست ؟
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری
مقایسه برخی شاخص های شهری
مقایسه برخی شاخص های شهری
مقایسه برخی شاخص های شهری کلانشهرهای کشور در سال 1390
بازیافت
بازیافت
چگونه می توانیم به بازیافت کمک کنیم؟
با درختان مهربان باشیم.
با درختان مهربان باشیم.
اثرات درختان بر زندگی شهری انسان ها
چطور درخت بکاریم ؟
چطور درخت بکاریم ؟
چطور درخت بکاریم ؟