Menu

راهنمای منوهای درگاه


توضیحات:

شهروندان محترم! در این بخش سعی نموده ایم تمامی منوهای درگاه را معرفی نمائیم. به همین منظور پس از قرار گرفتن نشانگر ماوس بروی آیتم ها، توضیحات لازم نمایان خواهد شد.
1- تمامی گزینه های منو به شرح زیر به صفحات مربوطه شان هدایت می شوند.
     1-1- دکمه های سفید رنگ=زیر منوها
     1-2-
دکمه های آبی رنگ=صفحات مستقل
2- دکمه های زرد رنگ، سرمنو بوده و به صفحه ی خاصی هدایت نمی شوند.
3- در صورت تمایل به مشاهده ی نقشه درگاه، می توانید از صفحه ی مربوطه بازدید نمائید