Menu

سامانه گزارش ساز برخط

گزارش ساز برخط (On Line)

Untitled Pageشهروند گرامی!

   همان گونه که در تاریخچه فعالیت های سامانه مدیریت شهری 137 ذکر گردیده ، یکی از جلوه های بارز فعالیت های این سامانه، تجزیه و تحلیل آمار درخواست های شهروندان محترم به منظور استخراج اطلاعات ارزنده قابل ارائه به مدیران ارشد است.
در حقیقت، بهره گيري از درخواست هاي ثبت شده مردمي در سامانه 137 و تحليل داده هاي آماري به منظور برنامه ريزي دقيق در جهت رفع معضلات شهري و بهبود روش هاي موجود در ماموريت هاي محوله؛ خود بخشی از ماموریت های سامانه مدیریت شهری 137 و از جمله مهم ترین انتظارات شهردار محترم تهران می باشد.
   با عنایت به مقدمه مختصر یاد شده و صرفا به منظور آشنایی شهروندان محترم با نمونه ای از کاربست اطلاعات استخراج شده از تماس های شهروندان، بخشی از اطلاعات در قالب توجه دادن به 5 معضل اصلی شهر تهران در سال های گذشته، در این بخش ارائه می شود.
    بدیهی است استفاده شهروندان و محققان از این آمار خام (از آن جهت که رمز گشایی از آن نیازمند آشنایی و دسترسی به سایر متغیرهای پیچیده موجود شهر و برنامه ریزی های شهرداری تهران می باشد) غیر قابل استناد و فاقد ارزش حقوقی می باشد. محققان و پژوهشگران عزیز جهت دسترسی به آمار و سایر فعالیت های پژوهشی لازم است از طریق مکاتبه موضوع را پیگیری نمایند.