12/18/2014 - پنجشنبه 27 آذر 1393  | English
  درباره ما > تاریخچه
تاریخچه  تاریخچه کمينه
  پادکست

برای اولين بار تلفن خدماتي 137 به عنوان پل ارتباط بين مردم و شهرداري وبا هدف دريافت پيام شهروندان درخصوص مسائل شهري در سال 1379 به صورت يک صندوق صوتي پيام گير ايجاد گرديد . مرکز مزبور در بدو تاسيس شبانه روزي وبه صورت سيستم گويا مبادرت به ضبط تماس و درخواست هاي شهروندان مي نمود و پيام هاي سامانه در ساعات اداري براي پيگيري به مناطق ابلاغ ميگرديد. در مهرماه سال 81 مرکز ارتباطات مردمي که زير نظر اداره کل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران اداره مي شد، جايگزين سيستم پيام گير شهر گرديد که اين مرکز در سوم دي ماه سال 1384 باتوجه به گسترش درخواست هاي مردمي ، با بکارگيري دانش فناوري اطلاعات جايگزين روش قبلي شده و به تدريج از مرکز ارتباطات مردمي به مرکز هدايت و کنترل، ساماندهي و رسيدگي به معضلات شهري، شناخت مشکلات شهري و پل ارتباطي بين شهروندان و شهرداري تحت عنوان مرکز سامانه مديريت شهري 137 ارتقا يافت.

سامانه 137، اصول شهروند مداري، محله گرايي، مشارکت مردمي، رفع فوري مشکلات شهري وپاسخگويي به مشکلات شبانه روزي بدون وقفه را سرلوحه گسترش فعاليت هاي خود قرار داد، تا با شعار سرعت ، دقت ،صحت نياز شهروندان را با مشارکت خود ايشان در کمترين زمان ، به انجام رسانيده که نتيجه اقدامات فوق، افزايش آمار تماس هاي روزانه شهروندان با اين سامانه مي باشد .