Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
بهره برداری آزمایشی از خودروهای کاربری شده سامانه 137 در پایتخت

بهره برداری آزمایشی از خودروهای کاربری شده سامانه 137 در پایتخت

خودروهای کاربری شده سامانه 137 به صورت آزمایشی در یکی از مناطق تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.


به گزارش معاونت آموزش و اطلاع رسانی سامانه مدیریت شهری 137: سرابیار با اعلام این خبر گفت: نمونه اولیه خودروهای نوسازی شده به صورت آزمایشی در یکی از مناطق تهران مورد بهره برداری قرار گرفته تا کارایی آنها توسط عوامل اجرایی 137 مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که خودروهای نوسازی شده مجهز به GPS می باشند عنوان کرد: با بهره برداری از خودروهای کاربری شده 137 ، زمان ثبت درخواست تا اعزام خودرو استاندارد سازی می شود و نحوه عملکرد عوامل اجرایی بر اساس زمان استاندارد تعیین شده ، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رئیس سامانه مدیریت شهری 137 گفت: خودروهای کاربری شده به تمامی ابزارها و لوازم مورد نیاز جهت انجام ماموریت های شهری بویژه ماموریت های فوریتی ، خطرساز و نگهداشتی مجهز می باشند .
سرابیار با بیان این موضوع که کیفیت در انجام کارها و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان یکی از اولویت های اصلی سامانه 137 است اظهار داشت: یکی از مواردی که نیاز به ارتقای کیفیت و استانداردسازی داشت ، خودروهای 137 بود که این کار از سال گذشته در دستور کار سامانه قرار گرفت و طی جلسات کارشناسی متعدد با مسئولین 137 مناطق و سازمان آتش نشانی ، ضمن دریافت نظرات آنها نمونه اولیه خودرو خدمات رسان 137 با توجه به استانداردهای لازم ساخته شد.
وی افزود: در طراحی کابین خودروهای جدید 137 ، کاربری مناسب و استانداردی تعریف شده تا عوامل اجرایی سامانه با بهره گیری از این خودروها همانند یک جعبه ابزار بزرگ و سیار بتوانند همه تجهیزات مورد نیاز را حمل و با درنظر گرفتن سه اصل سرعت، دقت و صحت با حضور در محل مورد درخواست شهروند ، ماموریت های محوله را انجام دهند.

  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (326)

1396 (287)

1397 (79)