Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
آغاز مرحله دوم طرح بازخوردسنجی متمرکز مدیران و کارشناسان ادارات نواحی 123 گانه

آغاز مرحله دوم طرح بازخوردسنجی متمرکز مدیران و کارشناسان ادارات نواحی 123 گانه  طرح بازخوردسنجی متمرکز مدیران و کارشناسان ادارات نواحی در سامانه مدیریت شهری 137 با حضور مدیران و کارشناسان ادارات ( شهرسازی ، فنی و ترافیک ، خدمات شهری ، اجتماعی و فرهنگی و سامانه 137 ) از اوایل اردیبهشت ماه شروع و تا پایان مهرماه به اتمام می رسد .
به گزارش سامانه مدیریت شهری 137:  خلیلی ، معاون ارتباطات سامانه مدیریت شهری 137 با بیان  این مطلب که مدیران و کارشناسان اجرائی نواحی با قرار گیری در طرح بازخوردسنجی از نزدیک با میزان مشارکت مردم در اداره شهر آشنا می شوند یادآور شد : در اجرای این طرح مباحثی از قبیل ایجاد حساسیت در بدنه اجرائی شهرداری تهران، ارتباط تلفنی مدیران اجرائی با رویکرد ارزش گذاری به درخواست های شهروندان، یکسان سازی و ارتقاء سطح پاسخدهی به پیامهای شهروندان، خود ارزیابی عملکرد توسط مدیران و کارشناسان ادارات ، بررسی نقاط ضعف و قوت پاسخ ها و مستندات ارائه شده در پیامها با رویکرد آموزشی از جمله اهدافی بود که سامانه مدیریت شهری 137 آن را در این طرح دنبال می نماید .

وی عنوان نمود : طبق برنامه ریزی انجام شده بیش از 1200 نفر از مدیران و کارشناسان نواحی در این طرح شرکت می نمایند .

 

 


  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (326)

1396 (286)

1397 (190)