Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
نشست سرپرست سامانه 137 با شهردار، معاونین و شهرداران نواحی منطقه 4

نشست سرپرست سامانه 137 با شهردار، معاونین و شهرداران نواحی منطقه 4

سرپرست و معاونین سامانه مدیریت شهری 137 در نشستی که با شهردار ، قائم مقام ، معاونین ، شهرداران و مسئولین 137 نواحی ، مدیر بازرسی و مسئول 137 منطقه 4 داشتند به بررسی پیامهای شهروندان در این منطقه پرداختند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137:نصریان با اشاره به شعار شهردار محترم تهران در خصوص شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر گفت: سامانه 137 نیز باید در همین راستا از ظرفیت های شهرداری تهران و روحیه مشارکت پذیری شهروندان در جهت ارائه خدمات مطلوبتر با هدف افزایش رضایتمندی بهره گیرد.
 وی با بیان این مطلب که  در منطقه 4 اقدامات موثری در نحوه رسیدگی به درخواست های شهروندان صورت پذیرفته عنوان کرد: مدیران و عوامل اجرایی منطقه 4 باید با توجه به وسعت جمعیت و مساحت ، نسبت به رسیدگی به موقع به در خواست های شهروندان منطقه تلاش مضاعف داشته باشند و نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای اجرایی با دقت بیشتری انجام شود.
وی اظهار داشت: کاهش پیام های شهروندان با افزایش کیفیت در خدمت رسانی امکان پذیر است و افزایش کیفیت ، منجر به افزایش سطح رضایتمندی شهروندان که یکی از اهداف اصلی سامانه می باشد می شود.

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (236)