Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
برگزاری کارگاه اموزش شهروندی منطقه 4

برگزاری کارگاه اموزش شهروندی منطقه 4

گارگاه آموزش شهروندی با موضوع آشنایی با حقوق شهروندی و موضوعات سامانه 137 در سطح سرای محلات و مساجد برگزار گردید.
به گزارش سامانه 137 منطقه 4  : در راستای اجرای رویکرد شهردار محترم تهران مبنی بر شهر زیست پذیر؛ شهروند مشارکت پذیر و به منظور آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی و موضوعات مرتبط با 137 در این زمینه ، سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4 اقدام به برگزاری 9 جلسه اموزش شهروندی در سطح مساجد و سرای محلات نواحی نه گانه نمود.

در این کارگاه که توسط مسئولین آموزش نواحی برگزار گردید آموزشهای لازم به شهروندان در خصوص حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری و موضوعات قابل طرح و برسی توسط شهروندان در سامانه 137 ارائه و با استقبال شهروندان روبرو شده بطوری که خواستار ادامه طرح آموزش در سایر موضوعات کاربردی در سطح مساجد و سرای محلات شدند.

 


 


 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (236)