Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
بازدید عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی های جهان از سامانه 137 شهرداری تهران

بازدید عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی های جهان از سامانه 137 شهرداری تهران

عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی های جهان در بازدید از سامانه مدیریت شهری 137 با اهداف و ماموریت های  این سامانه آشنا شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: جک لین پورسل در نشستی که با رئیس سامانه 137 شهرداری تهران داشت این سامانه را بهترین مدل در خصوص جلب مشارکت پذیری شهروندان عنوان کرد و گفت: سامانه 137 از هوش و مشاوره شهروندان در اجرای فعالیت های خود استفاده می کند و از آنان تقاضا دارد که با ارائه درخواستهایشان مدیران را در برنامه ریزی کمک کنند و این به معنای احترام گذاشتن به شهروندان و جلب مشارکت آنان است.
وی با تاکید بر این موضوع که اعتماد مردم به ساختار ، بحث اصلی در مشارکت پذیری می باشد اظهار داشت: اولین نکته در جلب اعتماد بازخورد سنجی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص نتیجه کار به شهروندان است که سامانه 137 به خوبی به این موضوع توجه کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی های جهان گفت: سامانه 137 را بهترین مدل در خصوص مشارکت پذیری شهروندان دیدم و این سامانه برای دستیابی به موفقیت های بیشتر در امر مشارکت باید تمام اقشار جامعه را درنظر داشته باشد .
وی عنوان کرد: اگر از دیدگاه خودتان به نیازها و درخواستهای شهروندان نگاه کنید موفق نمی شوید بلکه باید به خواسته های واقعی شهروندان توجه کنید و مردم حس کنند که مدیران دربین خود آنان هستند و درخواست های آنها را به درستی حس می کنند.
در ادامه عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی های جهان ضمن بازدید از بخش های مختلف 137 و آشنایی با نحوه فعالیت و ماموریت های این سامانه افزود: آینده 137 را با توجه به جایگاه و اهدافی که دارد روشن می بینم .

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (212)