Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
 برگزاری مانور آمادگی واحدهای اجرایی سامانه 137 منطقه 4

برگزاری مانور آمادگی واحدهای اجرایی سامانه 137 منطقه 4

دومین مانور آمادگی اکیپ های اجرایی سامانه 137 منطقه 4 با حضور شهردار منطقه ، رئیس سامانه مدیریت شهری 137 سازمان بازرسی و هیئت همراه ، رئیس اداره بازرسی منطقه و جمعی از معاونین و شهرداران نواحی در محوطه آبنمای بوستان پلیس با شرکت کلیه واحدهای اجرایی سامانه 137 نواحی نه گانه به همراه خودروها و تجهیزات فوریتی برگزار شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: در این مانور نصریان ، رئیس سامانه مدیریت شهری 137 سازمان بازرسی ضمن تشکر از پرسنل اجرایی منطقه 4  ، بر ضرورت آمادگی همه جانبه کلیه واحدهای اجرایی سامانه 137 در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان در موارد فوریتی تاکید نمود .
شهردار منطقه نیز، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های اجرایی سامانه 137 در انجام درخواستهای شهروندان و عملیات های مقیاس حجمی پایین تاکید نمود و گفت: هماهنگی و نظارت صف و ستاد بر نحوه عملکرد واحدهای اجرایی نواحی و نیز ضرورت اهتمام بیشتر شهرداران شب نواحی با توجه به انجام حجم قابل توجهی از عملیاتهای اجرایی در شب از اهمین بسزایی برخوردار است.
 
در پایان واحدهای اجرایی 137 نواحی منطقه 4 با استقرار در ایستگاه های چهارگانه مانور ،ضمن اجرای عملیات زیر نظر داوران مربوطه به اطفای حریق زیر نظر عوامل سازمان آتش نشانی پرداختند و در انتها به اکیپ های برتر هدایایی به رسم یاد بود از سوی سامانه مدیریت شهری 137 و منطقه اهدا شد.

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (212)