Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
 حضور اعضای گروه های دوام و ایمنی مناطق 22 گانه در سامانه مدیریت شهری 137

حضور اعضای گروه های دوام و ایمنی مناطق 22 گانه در سامانه مدیریت شهری 137طرح بازدید اعضای گروه های دوام و ایمنی مناطق 22 گانه از سامانه 137 با هدف برقراری تعامل و آشنایی با فعالیت ها و ماموریت های این سامانه با حضور گروه دوام منطقه 4 اجرایی شد.
به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: مقدسی معاون آموزش و اطلاع رسانی سامانه با اشاره به این موضوع که تشکل های داوطلبانه مردمی مانند گروه های دوام و ایمنی نقش بسزایی در جلب مشارکت مردمی دارند گفت: با توجه به اینکه گروه های دوام و ایمنی در شرایط بحران رابط بین شهرداری و شهروندان محلات خود هستند لازم است به منظور حفظ آمادگی و ایمنی بیشتر شهروندان تعامل و ارتباط خود را با سامانه 137 که در مواقع بحران فعال است بیشتر کنند .
وی اظهار داشت: در سیستمهای خدمات رسان و فوریتی، مشارکت شهروندان نقش بسزایی در پیشبرد اهداف سیستم و پیشگیری از بحران دارد به همین منظور اداره مشارکت های شهروندی سامانه برای آشنایی هرچه بیشتر گروه های دوام و ایمنی با نحوه فعالیت و ماموریت های 137، برنامه بازدید این گروه ها را از سامانه ترتیب داده است.

معاون آموزش و اطلاع رسانی سامانه 137 افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده گروه های دوام و ایمنی سایر مناطق نیز تا پایان سال از سامانه 137 بازدید خواهند داشت.

 

 

 

 


  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (236)