Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
پایان مرحله دوم طرح بازخوردسنجی مدیران و کارشناسان ادارات نواحی 122 گانه شهرداری تهران

پایان مرحله دوم طرح بازخوردسنجی مدیران و کارشناسان ادارات نواحی 122 گانه شهرداری تهران


مدیران و کارشناسان ادارات نواحی 122گانه شهر تهران  به بررسی مشکلات شهروندان محدوده فعالیت خود از طریق سامانه 137 پرداختند .
به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: نصریان رئیس سامانه مدیریت شهری 137 با اشاره به این موضوع که طرح بازخوردسنجی متمرکز مدیران و کارشناسان ادارات نواحی در سامانه مدیریت شهری 137 با حضور بیش از 1150 نفر در بخش های ( شهرسازی ، فنی و ترافیک ، خدمات شهری ، اجتماعی و فرهنگی و فوریت های 137 ) در طی 6 ماه ، از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و در روزهای پایانی آبان ماه خاتمه یافته است گفت:  هدف گذاری طرح های شهروندمحور با حضور مدیران و کارشناسان حوزه های اجرائی در سامانه مدیریت شهری 137 در بخش اول با حضور مدیران و کارشناسان ادارات نواحی شروع و مقرر شده طبق برنامه ریزی های انجام شده ، طرح بازخوردسنجی شهرداران نواحی 122 گانه تا پایان سال به اتمام رسد .  
ایشان با عنوان این مطلب که مدیران و کارشناسان حوزه های اجرائی نواحی با قرار گیری در طرح بازخوردسنجی و گام نهادن در جهت تحقق شعار شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر یادآور شد : در اجرای این طرح مباحثی از قبیل ایجاد حساسیت در بدنه اجرائی شهرداری تهران، ارتباط تلفنی مدیران اجرائی با رویکرد ارزش گذاری به درخواست های شهروندان، یکسان سازی و ارتقاء سطح پاسخدهی به پیامهای شهروندان، خود ارزیابی عملکرد توسط مدیران ادارات ، بررسی نقاط ضعف و قوت پاسخ ها و مستندات ارائه شده در پیامها با رویکرد آموزشی از جمله اهدافی بود که سامانه مدیریت شهری 137 آن را در این طرح دنبال نمود و گزارش کاملی از طرح به تفکیک به شهرداران مناطق ارسال گردید .

رئیس سامانه مدیریت شهری 137 افزود: مدیران و کارشناسان حاضر در این طرح شخصاً نسبت به بررسی و بازخوردسنجی بیش از 11500 پیام اقدام نمودند .   

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (236)