Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
نشست بررسی و آسیب شناسی درخواستهای شهروندان ناحیه 5 منطقه 4

نشست بررسی و آسیب شناسی درخواستهای شهروندان ناحیه 5 منطقه 4

نشست پیگیری پیامهای ثبت شده در سامانه 137 و بررسی زمان پاسخ دهی به درخواست ها در دفتر شهردار ناحیه5 برگزار گردید.

به گزارش سامانه 137 منطقه 4: در این نشست که با حضور یوسفی رئیس سامانه مدیریت شهری 137منطقه 4 ، عرب شهردار ناحیه 5 منطقه 4 و جمعی از کارشناسان در دفتر شهردار ناحیه 5 برگزار گردید در ابتدا یوسفی ضمن ارائه گزارش از وضعیت عملکرد اجرایی ناحیه با درنظر گرفتن زمان پاسخگوی و ماندگاری پیام ، به برنامه ریزی در جهت کاهش ورودی پیام و ارتقای سطح خدمات رسانی و آسیب شناسی موضوعات پر پیام تاکید داشتند .

در ادامه عرب ضمن امیدواری کاهش پیام های لایروبی و آبگرفتگی با توجه جمع آوری نهرهای سطح ناحیه و انتقال آب های سطحی به طرح اگو ، ضرورت تعامل ادارات ناحیه در حوزه 137 با مدیریت و کارشناسان مربوطه جهت افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و ارتقای رتبه عملکردی ناحیه را خواستار شد .

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (236)