Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
تقدیر از کارکنان پر تلاش سامانه 137 منطقه 3

تقدیر از کارکنان پر تلاش سامانه 137 منطقه 3


تقدیر از پرسنل اجرایی 137 با حضور رییس سامانه مدیریت شهری 137 انجام پذیرفت .

به گزارش سامانه مدیریت شهری137 : نصریان رییس سامانه مدیریت شهری 137، خلیلی معاون ارتباطات سامانه با حضور شهردار منطقه 3 ، معاون خدمات شهری منطقه و شهرداران نواحی 6 گانه از پرسنل اجرایی و اپراتورهای 137 در راستای ارتقای انگیزه خدمت رسانی و تشویق پرسنل در جهت عملکرد مناسب و اثر بخشی مطلوب در جهت رسیدگی بهتر به درخواست های شهروندان تقدیر بعمل آوردند.

نصریان با تاکید بر لزوم پاسخگویی سریع به درخواستهای شهروندان و تکریم آنان ، نیاز به تلاش مضاعف در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان را بر اساس منویات شهردار تهران با شعار شهری برای همه محقق نمایند.

 

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (121)