Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
بازدید میدانی ناظر عالی سامانه 137 منطقه یک از بوستان های سطح ناحیه ده

بازدید میدانی ناظر عالی سامانه 137 منطقه یک از بوستان های سطح ناحیه ده

سامانه137 منطقه یک از بازدید میدانی ناظر عالی سامانه 137 منطقه یک از بوستان های سطح ناحیه ده خبر داد.

به گزارش سامانه 137 منطقه یک، به نقل از علی چراغی شاهی ناظر عالی منطقه یک: در راستای برطرف نمودن مشکلات و معضلات ناحیه و رسیدگی به پیام های سامانه 137 ، بازدید میدانی به همراه شهردار ناحیه از سطح محدوده ی ناحیه ده بعمل آمد. همچنین با توجه به حجم بالای پیام های سامانه 137 از بوستان های سطح ناحیه بازدید گردید و در جهت برطرف نمودن این معضلات اقدام گردید.

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (121)