Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
نشست مشترک رئیس سامانه مدیریت شهری 137 با معاون خدمات شهری و شهرداران نواحی منطقه 21

نشست مشترک رئیس سامانه مدیریت شهری 137 با معاون خدمات شهری و شهرداران نواحی منطقه 21

جلسه هم اندیشی با محوریت شناسایی نقاط ضعف و قوت  حوزه های اجرایی منطقه 21 با حضور رئیس سامانه 137، معاون خدمات شهری ، شهرداران نواحی و روسای ادارات خدمات شهری منطقه 21 برگزار شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: نصریان با بیان اهمیت موضوع رسیدگی سریع و صحیح به درخواست های شهروندان ، هدف از برگزاری چنین نشستی را بررسی نقاط ضعف و قوت واحدهای اجرایی در جهت ارتقای کیفیت پاسخ دهی و رسیدگی به درخواست های شهروندان عنوان کرد و گفت: بررسی و تبادل نظر دراین خصوص باید منجر به ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند پاسخگویی و رسیدگی به درخواستها و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان شود.
وی ضمن تشریح مدل ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری 137 که بر اساس شاخص های اعلامی اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران توسعه و طراحی شده است اظهار داشت: ارزیابی عملکرد موجب ارتقای سیستم خواهد شد.

رئیس سامانه مدیریت شهری 137 در ادامه گزارشی در خصوص موضوعاتی که می تواند موجب بهبود عملکرد منطقه شود ارائه نمود.

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (121)