Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
نشست مشترک معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با معاونین سامانه 137

نشست مشترک معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با معاونین سامانه 137

معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی ، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در نشستی با معاونین سامانه 137 به بحث و تبادل نظر در خصوص اهمیت مشارکت های شهروندی در مدیریت شهری پرداختند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: در این نشست که در راستای جلب مشارکت و افزایش رضایتمندی شهروندان  برگزار شد ، راهکارهایی در خصوص فرهنگ سازی در جهت افزایش مشارکت پذیری و گسترش آموزش و مهارت های اجتماعی شهروندان ، ارائه و مقرر گردید همکاریهای سامانه با آن معاونت در این خصوص افزایش یابد.

در ادامه معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی ، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از بخش های مختلف سامانه 137 بازدید و از نزدیک در جریان روند نحوه ثبت،ارجاع ،رسيدگي و بازخورد پيامها و همچنين موضوعات قابل پيگيري از طريق تماس با 137 قرار گرفتند.

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (155)