Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
ثبت بیش از 125 هزار درخواست شهروندی در سامانه مدیریت شهری 137 در شهریور ماه ۹۸

ثبت بیش از 125 هزار درخواست شهروندی در سامانه مدیریت شهری 137 در شهریور ماه ۹۸


در شهریور ماه سال جاری بیش از 125 هزار درخواست شهروندی در سامانه ۱۳۷ ثبت شده که در حدود 10 هزار پیام مورد بازخورد و صحت سنجی قرار گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: نصریان با اشاره به این موضوع که در ماه گذشته 10 هزار درخواست شهروندی مورد بازخوردسنجی قرار گرفته است گفت: 263 مورد از پیام هایی که شهروندان از نحوه انجام و پاسخ دهی اعلام نارضایتی نموده بودند مورد بررسی مجدد و بازدید میدانی قرار گرفت.  
رئیس سامانه 137 اظهار داشت: در این ماه موضوعات پر درخواست مطرح شده از سوی شهروندان مربوط به نظافت معابر ، لایه روبی جوی آب و رفع سدمعبر دستفروشان می باشدکه مناطق 2 ، 4 و15 بیشترین سهم درخواست های شهروندان را به خود اختصاص داده اند .
وی عنوان کرد : در شهریور ماه سال جاری ضمن بازدید از مناطق 22 گانه شهرداری تهران 122 باب انبار نواحی ، 122 دستگاه خودروهای فوریتی 137 و تجهیزات و وضعیت پرسنل سامانه 137 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نصریان در ادامه افزود: با فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس ، سامانه 137 اقدام به تهیه یک هزارو 700 بسته ملزومات تحصیلی ویژه دانش آموزان کم برخوردار نمود که در مدارس برخی از مناطق شهر تهران توزیع شد.

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (193)