Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
نشست مشترک رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با شهرداران مناطق 1 و 8

نشست مشترک رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با شهرداران مناطق 1 و 8


وضعیت عملکرد مناطق 1 و 8  از نگاه سامانه ۱۳۷  با حضور رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، شهرداران ، معاونین  و شهرداران نواحی مناطق مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: در این نشست ، وضعیت عملکرد سه ماهه مناطق 1 و 8 از نگاه سامانه 137 در حوزه های مختلف شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
نصریان رئیس سامانه مدیریت شهری 137 ضمن تاکید بر اهمیت مدل ارزیابی عملکرد سامانه که بر اساس شاخص های اعلامی اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران و از منظر شهروندان، توسعه و طراحی شده است گفت: معاونین و شهرداران نواحی باید با بررسی مداوم نقاط قوت و ضعف واحدهای تحت امر خود بر اساس شاخص های تعیین شده اقدامات لازم را در جهت ارتقای سیستم و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام دهند.
 
وی با بیان اهمیت موضوع رسیدگی سریع و صحیح به درخواست های شهروندان، یکی از اهداف  ارزیابی را ارتقای سطح کیفیت پاسخ دهی و رسیدگی به درخواست های شهروندان عنوان کرد و گفت: بررسی و تبادل نظر دراین خصوص باید منجر به ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند پاسخگویی و رسیدگی به درخواستها و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان شود.
 


   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (193)