Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
سامانه بازخورد پیامکی از شهروندان تهرانی در سامانه مدیریت شهری 137 راه اندازی شد

سامانه بازخورد پیامکی از شهروندان تهرانی در سامانه مدیریت شهری 137 راه اندازی شد


سامانه بازخورد پیامکی از شهروندان تهرانی در خصوص نظر سنجی از ایشان در مورد تایید وضعیت انجام درخواست هایشان از سامانه 137 راه اندازی شد .     
به گزارش سامانه مدیریت شهری 137 : نصریان ضمن اشاره به اهمیت پیگیری در خواست های اعلام شده شهروندان به سامانه 137 و تسریع در رسیدگی واحدهای اجرایی به درخواست های مذکور گفت : مرکز هوشمند اخذ بازخورد در قالب سیستم پیام کوتاه با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و بالا بردن ضریب صحت انجام درخواست های محوله به واحد های اجرایی راه اندازی شده است .

وی اظهار داشت: بالا بردن سهم مشارکت و نظارت شهروندان بر صحت انجام پیامهای سامانه 137، سرعت بخشیدن به نظام بازخورد سنجی ، کاهش نیروی انسانی به عنوان کارشناس بازخورد و افزایش درصد پیامهای مورد اعتبار سنجی، از مهمترین اهداف پیاده سازی و اجرای این طرح میباشد .

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (253)