Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
آموزش دانش آموزان 42 مدرسه با موضوع سامانه مدیریت شهری 137

آموزش دانش آموزان 42 مدرسه با موضوع سامانه مدیریت شهری 137

سامانه مدیریت شهری 137 به مناسبت فرارسیدن روز دانش آموز اقدام به آموزش دانش آموزان مدارس مناطق جنوبی تهران و توزیع ملزومات تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار نمود.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: در راستای اجرای اهداف سامانه مدیریت شهری 137 سازمان بازرسی شهرداری تهران در خصوص افزایش سطح آگاهی و مشارکت شهروندان، کلاس آموزش آشنایی با سامانه 137در 42 مدرسه در سطح مناطق 15،16،17،18،19،20 تشکیل شد.

بنابراین گزارش در این دوره های آموزشی ضمن توزیع ملزومات تحصیلی، دانش آموزان با ماموریتها و فعالیتهای سامانه 137 آشنا شدند و با طرح پرسش و پاسخ موارد و موضاعاتی که از طریق برقراری ارتباط با 137 پیگیری می باشد مطرح شد.

 

 

 

 


 

 
  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (253)