Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص طرح بازخورد پیامکی درخواستهای شهروندان منطقه 4

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص طرح بازخورد پیامکی درخواستهای شهروندان منطقه 4

نشست هم اندیشی طرح بازخورد پیامکی درخواستهای شهروندان در سامانه 137 با حضور معاون خدمات شهری ، شهرداران وروئسای ادارات خدمات شهری و سامانه 137 نواحی 3و6و7 در دفتر سامانه مدیریت شهری 137 منطقه برگزار گردید. 

به گزارش سامانه 137  شهرداری منطقه 4،  صدیقی ، رئیس سامانه 137 منطقه ، در ابتدای این نشست ضمن تشریح فرآیند بازخورد پیامکی و الزامات آن ، هوشمند سازی روند سنجش میزان رضایت شهروندان را گامی مهم در اعتلای فرهنگ مشارکت پذیری شهروندان در مدیریت شهری و تحقق رویکرد نوین " تهران ؛ شهری برای همه " برشمرد و بر ضرورت افزایش سطح کیفی رسیدگی به درخواستهای شهروندان در گروه موضوعات مربوطه به منظور ارتقای سطح رضایتمندی تاکید نمود .

در ادامه نیز  رشید فرخی آبادی ، معاون خدمات شهری منطقه نیز نسبت به نظارت مستقیم شهرداران نواحی بر فرآیند بررسی و انجام درخواستهای شهروندان و رعایت شاخص های عملکردی سامانه 137 در راستای افزایش کیفی خدمات و نیز ارتقای رتبه عملکردی نواحی و منطقه تاکید کرد .

 


  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (253)