Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
برگزاری کارگاه های آموزش شهروندی 137 در منطقه 13

برگزاری کارگاه های آموزش شهروندی 137 در منطقه 13

کارگاه های آموزشی 137 در منطقه 13 در مدرسه امام خمینی برگزار گردید .

   به گزارش سامانه 137 منطقه 13 ، کارگاه های آموزش شهروندی 137 در منطقه 13 به منظور هدفمند نمودن درخواستهای شهروندی و نحوه برقراری ارتباط مناسب با سامانه 137 در منطقه 13 برگزار می گردد . در این راستا مسئول سامانه 137 با حضور در مدرسه امام خمینی ضمن ارائه آموزش به دانش آموزان از نفرات برتر این کارگاه تقدیر بعمل آورد .

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (253)